dikotak.com Posts

Jul 19, 2013
Jul 19, 2013
Jul 18, 2013

Internet meme (play /ˈmiːm/; meem) adalah sesuatu yang menjadi terkenal melalui internet, seperti gambar, video,…

Jul 18, 2013

nyinyir /nyi·nyir/ a mengulang-ulang perintah atau permintaan; nyenyeh; cerewet: nenekku kadang-kadang — , bosan aku…

Jul 17, 2013